+
-
02.08.2019
02.08.2019, 14:51- Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı

2019-cu ilin 31 iyul tarixində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sər­hə­din­də təmas xəttində yerləşən sər­həd döyüş mövqelərinə qarşı düş­mən tərə­finin təxribatının qarşısının alınması zamanı yaralanmış hərbi qul­luqçu üzərində avqust ayının 1-də aparıl­mış cərrahiyyə əmə­liy­yatı uğurla başa çat­mışdır. Hal-hazırda vəziyyəti qənaətbəxşdir.

Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini – Sərhəd Qoşunla­rının Ko­mandanı general-leytenant Əsgər Xəlilov hərbi qul­luqçuya baş çək­miş, cər­rahiyyə əməliyyatından sonrakı vəziyyəti ilə ya­xından tanış olmuşdur.

General-leytenant Ə.Xəlilov hərbi hospitalda hərbi qulluqçunun vali­deyn­­ləri ilə görüşmüş, övladlarını dövlətə sədaqət, vətən­pərvərlik və düş­mə­nə nifrət ruhunda tərbiyə etdiklərinə görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəh­bərliyi adından təşəkkürünü bildirmiş, oğullarının tezliklə sağalması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülə­cəyinə onları əmin etmişdir.

 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzi

f tw