26.07.2012 - Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı

24 iyul 2012-ci il tarixdə Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Müha­fizəsinin sərhəd gözətçi gəmisi tərəfindən Xəzər dənizinin Azər­baycan Respublikasına mənsub bölməsinin mərkəzi istiqa­mətində «Kəpəz» neft yatağının cənub-qərbində üzmə rejiminə nəzarət zamanı Türkmənistana məxsus «Günxan» balıqçı gəmi­sinə baxış keçirilmişdir. Müvafiq registr sənədləri təqdim edilmə­diyinə görə gəmi saxlanılmış və müvafiq tədbir görülməsi üçün Türkmə­nistan Respublikasının Sərhəd Xidmətinin sərhəd gözətçi gəmisinə rəsmi qaydada təhvil verilmişdir.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzi