Xəbərlərin və Press-relizlər arxivi
Xəbərləri Tarixə görə axtarış sistemi:

-
zaman aralığında axtarın.
07.07.2015- Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı İyul ayının 9-da Xudat Sərhəd Dəstəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi – Sərhəd Qoşunlarının Komandanı general-polkovnik Elçin Quliyev tərəfindən Quba, Qusar, Xaçmaz və Şabran rayon sakinlərinin qəbulu keçiriləcəkdir. Qəbulda iştirak etmək istəyənlərdən xahiş olunur ki, onları maraqlandıran sualları iyul ayının 7-dək Dövlət Sərhəd Xidmətinin www.dsx.gov.az adlı rəsmi saytında yerləşdirsinlər. >>>
30.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən dəniz sərhədlərinin etibarlı mühafi­zəsi, Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub bölməsində rejim qaydalarına nəzarətin gücləndirilməsi üzrə zəruri tədbirlər davam etdirilməkdədir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər sırasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin texniki təchizatının təkmilləşdirilməsi, >>>
22.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı İyun аyının 19-dа Sаmux rаyоnunun Əhmədbəyli kəndində Аzərbаycаnın Milli Qəhrəmаnı sərhədçi əsgər Еltun Xаləddin оğlu İsgəndərоvun məzаrı önündə аnım mərаsimi kеçirilmişdir. Mərаsim­də Sаmux rаyоnunun icrа bаşçısı Аlı Qоcаyеv, Döv­lət Sərhəd Xidmətinin zаbitləri və ictimаiyyətin nümаyəndə­­ləri iştirаk еtmişlər. 2009-cu ilin iyun аyının 18-də dövlət sərhədinin mühаfizəsi zаmаnı döyüş tаpşırığını yеrinə >>>
22.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Sərhəd Xidməti nаrkоtik mаddələrin qаnunsuz dövriyyəsinə qаrşı mübаrizə tədbirlərini dаvаm еtdirir. Həyаtа kеçirilən tədbirlər nəticəsində İrаn İslаm Rеspublikаsındаn Аzərbаycаn Rеspublikаsınа külli miqdаrdа nаrkоtik mаddələrin kеçirilməsinin qаrşısı аlınmışdır. 02 mаy 2015-ci il tаrixdə Bеyləqаn rаyоnu ərаzisində İrаndаn Аzərbаycаnа nаrkоtik mаddələrin qаçаqmаlçılığı zəminində dövlət sərhədini pоzduğunа görə >>>
17.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı Birinci Аvropа Oyunlаrının ölkəmizdə kеçirilməsi Аzərbаycаn Rеspub­likаsının bеynəlxаlq nüfuzunun, inkişаf səviyyəsinin, xüsusilə iqtisаdi imkаnlаrının göstəricisidir. Bu mötəbər oyunlаrın kеçirilməsi Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti, Silаhlı Qüvvələrin Аli Bаş Komаndаnı cənаb İlhаm Əliyеvin ölkəmizdə idmаnın inkişаfınа göstərdiyi diqqət və qаyğı, Аzərbаy­cаndа Olimpiyа hərəkаtınа vеrdiyi dəstək sаyəsində mümkün olmuşdur.       Dövlət Sərhəd Xidməti >>>
16.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti mətbuat mərkəzinin məlumatı Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi mil­li sərhəd siya­sə­tini uğurla həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüv­və­lərin Ali Baş Ko­mandanı İlham Əliyevin dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığının təminatı məsələlərinə göstərdiyi ali diq­qət və qayğı sayəsində Azərbaycan sərhəd mühafizəsi davamlı dinamik in­ki­şa­fa nail olmuşdur. Ölkəmizin sərhəd mühafizə infrastrukturu təkmilləşdirilir, müasir tələblərə cavab verən yeni >>>
13.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı İyun ayının 13-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Aparatında 15 iyun – Mil­li Qurtuluş Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Sərhəd Xid­məti rəisinin müa­vini general-ma­yor Azad Ələk­bə­­rov ötən əsrin 90-cı illərində respublikamızın ictimai-si­yasi həyatında baş verən hadisələri geniş təhlil edərək, məhz Ulu Öndər Hey­dər Əliyevin müdrikliyi və qətiyyəti >>>
12.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı Dövlət Sərhəd Xidmətinin gənclərin Vətənə, tariximizə, mənəvi də­yər­­lərimizə hörmət ru­hunda tərbiyə olunması, onlarda sərhədçi peşəsinə ma­­rağın artırılması is­ti­qamətində həyata keçirdiyi tədbirlər sırasında xü­su­si yer tutan “Sərhəd” hərbi-idman oyunları uğurla başa çatmışdır. Bu ilki hər­­bi-idman oyunları ölkəmizin dünya idman tarixinə şanlı səhifələr yaz­dı­ğı ərəfəyə təsadüf etmişdir. Birinci Avropa Oyunlarının ölkəmizdə böyük >>>
10.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən 2015-ci ilin may ayı ərzində dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçiril­miş, qaçaqmalçılığa, qeyri-leqal miqrasiyaya, narkotik vasitələrin qeyri-qanuni döv­riy­yə­sinə qarşı mübarizə uğurla davam etdirilmişdir. Ay ərzində dövlət sərhədini pozduqları üçün 29 halda 37 nəfər saxla­nılmış, onların 24 nəfəri Azərbaycan Respublikası, 3 nəfəri Özbəkistan, >>>
03.06.2015- Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı 2015-ci il 02 iyun tarixində Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi–Sərhəd Qoşunlarının Komandanı general-polkovnik Elçin Quliyevin dəvəti ilə Gür­cüstan Sərhəd Polisinin rəsi general-mayor Zurab Qa­me­zar­daş­vi­linin baş­çılıq etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər etmişdir. Həmin gün DSX aparatında Azərbaycan və Gürcüstan nümayəndə hey­ətləri arasında görüş keçirilmişdir. Görüşdə Azərbaycan Res­pub­li­ka­sı­nın Dövlət Sərhəd Xidməti ilə >>>
30.05.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti mətbuat mərkəzinin məlumatı 28 may 2015-ci il tarixdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Göytəpə şəhərində yerləşən hərbi hissəsində gənc əsgərlərin hərbi andiçmə mərasimi keçirilmişdir. Gənc əsgərlər təntənəli şəkildə hərbi anda gətirildikdən sonra Döv­lət Sərhəd Xidmətinin rəisi–Sərhəd Qoşunlarının Komandanı ge­­neral-polkovnik Elçin Quliyevin təbrik telefonoqramı çatdırıl­mışdır. Tədbirdə Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müa­vini general-mayor Azad Ələkbərov >>>
30.05.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti mətbuat mərkəzinin məlumatı 27 may 2015-ci il tarixdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mərdəkan qəsə­bə­sində yerləşən Xüsusi Məktəbində məzunların ilk buraxılışına həsr olun­muş tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi-Sər­həd Qoşunlarının Ko­man­danı general-polkovnik Elçin Quliyev, Heydər Əliyev Fondunun və Hey­dər Əliyev Mərkəzinin nümayəndələri, generallar iştirak etmişlər. Dövlət himnimiz səsləndikdən sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin >>>
27.05.2015-Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi-Sərhəd Qoşunlarının Komandanı general-polkovnik Elçin Quliyevin dəvəti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının Liman, Sərhəd və Azad zonaların Təhlü­kə­sizliyi Baş İdarəsinin Baş Direktoru cənab Casim Məhəmməd Əz-Zaabinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti 2015-ci ilin may ayının 23-dən 27-dək ölkəmizdə rəsmi səfərdə olmuşdur. Səfər çərçivəsində qonaqlar >>>
25.05.2015-Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz döv­­­riy­­­­yəsi və qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. 19 may 2015-ci il ta­­rixdə Astara ra­yonunun­ Qapıçıməhəllə kən­di ərazisindəki sərhəd zastavasının xidməti sa­­­­hə­sin­­­də Dövlət Sərhəd Xid­mətinin hərbi qulluqçuları tərəfindən sər­həd­­boyu zo­nada keçirilən re­jim tədbirləri nəticəsində 1 ədəd bağlamada kül­lü miq­­­dar­da­ 7 kiloqram 045 >>>
23.05.2015-Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı 22.05.2015-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin Aparatında Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi – Sərhəd Qoşunlarının Komandanı general-polkovnik Elçin Quliyev ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Əfqanıstan İslam Respublikası Prezidentinin MDB ölkələri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi cənab Mohammad Şaker Kargarın  başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd >>>
22.05.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı 2015-ci ilin döyuş hazırlığı proqramına uyğun olaraq “Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini pozmuş düşmənin qoşun qruplarının və terror-təxribat dəstələrinin zərərsizləşdiril­məsi” mövzusunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin çevik hərəkət bölmələrinin və aviasiya qüvvələrinin iştirakı ilə 2015-ci ilin may ayının 15-dən 21-dək “Ağgöl” səhra təlim mərkəzində irimiqyaslı taktiki təlimlər keçirilmişdir. Təlimlərin əsas məqsədi Azərbaycan >>>
22.05.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi - Sərhəd Qoşunlarının Komandanı general-polkovnik Elçin Quliyev Ağstafa, Qazax, Samux və Şəmkir rayonlarının sakinlərini  qəbul etmişdir.   Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Sərhəd Qoşunlarının Komandanı general-polkovnik Elçin Quliyev may ayının 21-də Şəmkir Sərhəd Dəstəsində Ağstafa, Qazax, Samux və Şəmkir rayonlarının sakinlərini qəbul etmişdir. Qəbul >>>
20.05.2015-Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı Böyük Vətən Müharibəsində Qələbənin 70 illiyinə həsr olunmuş bey­nəlxalq “Qələbə Estafeti”nin Türkmənistan nümayəndə heyətindən qə­bul olunması ilə əlaqədar 20 may 2015-ci il tarixdə iki dəfə Sovet İttifaqı Qəh­rəmanı general-mayor Həzi Aslanovun məzarının önündə tədbir ke­çi­ril­mişdir. Tədbirdə Böyük Vətən Müharibəsinin veteranları, sərhədçi veteranlar və ­Döv­lət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları iştirak >>>
19.05.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı May ayının 19-da Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi – Sərhəd Qoşunlarının Komandanı general-polkovnik Elçin Quliyev Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyalarının Komandanı ordu generalı Abdullah Recepin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. Nümayəndə heyəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi milli sərhəd siyasətinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin >>>
19.05.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı Dövlət Sərhəd Xidməti irimiqyaslı təlimlərə başladı! 2015-ci ilin döyüş hazırlığı proqramına uy­ğun olaraq “Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini pozmuş düşmən qoşun qruplarının və terror-təxribat dəstələrinin zərərsizləşdirilməsi” mövzusunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin çevik hərəkət bölmələrinin və aviasiya qüvvələrinin iştirakı ilə “Ağgöl” səhra təlim mərkəzində tak­­tiki təlimlərə başlanılmışdır. Təlimlərdə helikopterlər tərəfindən idarə >>>